U.S. Shuai Chiao Kung Fu Academy

4315 Ridge Rd.
Brooklyn, Ohio 44144

216.351.3222

 

Click Map for Directions